joomla templates top joomla templates template joomla

Jesteś właścicielem żłobka lub klubu dziecięcego? Złóż wniosek o dotację

D.D./Krakow.eserwis.info, info/foto: UM, Kraków włącz . Opublikowano w Kraków miejskie

8 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na  ten rok dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów prowadzących działalność na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Aby uzyskać dofinansowanie właściciele żłobków lub klubów dziecięcych oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów muszą do 15 stycznia, do godziny 15.30 złożyć wniosek o udzielenie dotacji w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK przy Al. Powstania Warszawskiego.

Z podmiotami, które w wyznaczonym terminie złożą prawidłowo wypełnione wnioski zawierane będą umowy o udzielenie dotacji. Będzie ona przyznawana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku. Pierwsza transza zostanie wypłacona do końca lutego.

 

Wysokość dotacji została określona uchwałą Rady Miasta Krakowa z 20 stycznia 2017 roku i będzie wynosić:

  • 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie miasta Krakowa (dotacja przyznawana na wszystkie dzieci objęte opieką);
  • 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałym na terenie miasta Krakowa (dotacja dodatkowa przyznawana na dzieci         niepełnosprawne objęte opieką).

Warto zauważyć, że Gmina Miejska Kraków jest jedyną gminą metropolitalną, która nieprzerwanie od 2012 roku udziela dotacji do opieki nad dziećmi do lat 3. Prawdopodobnie jest też pierwszą gminą, która będzie udzielała dodatkową dotację przeznaczoną na dofinansowanie opieki dla dzieci niepełnosprawnych.   

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 znajdują się na stronie BIP miasta Krakowa.

 

Informacje dotyczące zasad udzielania i przekazywania dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można również uzyskać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 12 616-92-84.