joomla templates top joomla templates template joomla

Komisje SWM pracują nad budżetem

malopolskie.pl włącz . Opublikowano w Małopolskie aktualności

altKomisje Sejmiku Województwa Małopolskiego kontynuowały prace nad projektem budżetu województwa na rok 2012 polegające na zaopiniowaniu całości projektu oraz zgłoszonych przez radnych i kluby poprawek.

12 stycznia nad budżetem pracowały Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Kultury, Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisja Ochrony Zdrowia, Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz Komisja ds. Budowy Marki Województwa Małopolskiego i Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym. Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez komisje poprawek budżetowych znalazły się przedsięwzięcia z niemal wszystkich dziedzin życia. Były wśród nich m.in. zwiększenie środków na program, „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” zasobów na odnowę remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, na Mecenat Małopolski oraz pomoc finansowa dla niektórych szpitali w województwie małopolskim.

Po przedyskutowaniu poprawek komisje odniosły się do całości projektu budżetu wydając do niego pozytywną opinię. Ostatnim punktem obrad było przyjęcie komisyjnych planów prac na rok 2012. Dzięki ich uchwaleniu jasno określony został zakres działań organów Sejmiku na najbliższe dwanaście miesięcy.