joomla templates top joomla templates template joomla

Konwent Marszałków Województw RP

malopolskie.pl włącz . Opublikowano w Małopolskie aktualności

W dniach od 12 do 14 stycznia w Województwie Podkarpackim obraduje Konwent Marszałków Województw RP. Gospodarze regionów debatują nad sytuacją w Przewozach Regionalnych, wspólną polityką rolną po 2013 r. oraz ochronie przeciwpowodziowej. Małopolskę reprezentuje wicemarszałek Wojciech Kozak, a jutro w obradach weźmie udział wicemarszałek Roman Ciepiela.

W pierwszym dniu obrad była mowa o aktualnej sytuacji w Przewozach Regionalnych oraz pakiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiciele województw pracowali także nad sposobem wyliczenia limitu środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach umów o dofinansowanie w regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013.

Jutro w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący ustawy o finansach publicznych. Dyskusja dotyczyć będzie także zamierzeń Ministerstwa Zdrowia w zakresie przyszłości lecznictwa w tym uzdrowiskowego. W spotkaniu weźmie także udział wojewoda Małopolski Jerzy Miller, który jako pełnomocnik rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły będzie rozmawiał z samorządowcami o finansowaniu tego przedsięwzięcia.