joomla templates top joomla templates template joomla

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego

malopolskie.pl włącz . Opublikowano w Małopolskie aktualności

11 stycznia 2012 roku odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego poświęcone działaniom, prowadzącym do podniesienia poziomu życia przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, podejmowanym w Polsce i Małopolsce.

Witold Latusek, Przewodniczący Zespołu wręczył nominacje nowym członkom Zespołu oraz przedstawił ekspertów z głosem doradczym: Andrzeja Pypno oraz dr Krzysztofa Deszyńskiego, którzy będą wspierać działania Rady.

Pierwsza część posiedzenia poświecona została projektowi Polska Cyfrowa Równych Szans. Dyskusję na temat wykluczenia pokolenia 50+ zapoczątkowała prezentacja projektu, przedstawiona przez Małgorzatę Olszewską, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wśród celów projektu wymieniono zapewnienie kompleksowych działań doradczych na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce oraz przeprowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

W drugiej części spotkania Krzysztof Krzysztofiak, Dyrektor Działu Rozwoju Parku Technologicznego omówił rolę Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. i projektu Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w działaniach dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

Informacje na temat prac nad systemem podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski oraz dyskusja członków Rady na temat jakości kształcenia oraz możliwości funkcjonowania systemu, zakończyły spotkanie.

Kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się w maju.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
Działania KPT na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego