joomla templates top joomla templates template joomla

Plany,termomodernizacja

krakow.pl włącz . Opublikowano w Kraków miejskie

altPlany,termomodernizacja i obsługa finansowa W środę, 24 października o godz. 10 rozpocznie się 59. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły się 44 punkty.

Pośród nich kolejne, ważne projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Bronowice Małe – Tetmajera", „Młynówka Królewska – Grottgera", „Młynówka Królewska – Zarzecze". Są to drugie czytania projektów, najprawdopodobniej więc zostaną one uchwalone podczas środowej sesji. Radni podczas drugiego czytania będą dyskutować o Wieloletnim Programie Współpracy Krakowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014.

Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta dotyczącym opracowania i wdrożenia Miejskiego Programu Termomodernizacji Budynków Szkolnych. Decyzją RMK w 2011 roku do budżetu miasta zostało wprowadzone zadanie polegające na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji 12 budynków szkolnych na podstawie wskazań audytów energetycznych. Zaawansowanie wyżej wymienionego zadania wskazuje na sensowność i konieczność podejmowania dalszych działań w zakresie termomodernizacji budynków szkolnych. Przemawia za tym również wysoka, bo 40% refundacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Radni dyskutować również będą o projekcie uchwały dotyczącym prowadzenia obsługi księgowo-rachunkowej szkół i przedszkoli. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, przygotowanej przez grupę radnych: z uwagi na trudną sytuację finansową krakowskiej oświaty, podstawowym kryterium prowadzenia obsługi finansowo-księgowej placówek powinny być jej koszty ponoszone przez gminę. Dlatego też jak najszybciej należy doprowadzić do sytuacji, w której w każdej szkole i każdym przedszkolu obsługa finansowo-księgowa będzie świadczona w sposób najbardziej efektywny. MB