joomla templates top joomla templates template joomla

Nagrody dla nauczycieli

powiat.krakow.pl włącz . Opublikowano w Kraków powiatowe

altW poniedziałek, 15 października w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalncyh prowadzonych przez Powiat Krakowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Urszula Stochel, wicestarosta powiatu krakowskiego, zwracając się do pedagogów podziękowała im nie tylko codzienną pracę wykonywaną z młodzieżą, ale za wizję rozwoju swoich szkół i jego realizację. Wicestarosta podkreśliła, że doskonałych wyników, którymi mogą poszczycić się uczniowie podkrakowskich szkół nie byłoby bez dobrej kadry i sprawnego zarządzania szkołami. Następnie wręczyła Nagrodę Starosty przyznane za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2012r. następującym nauczycielom:

Renata Góralczyk Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

Julia Wątor Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
Adam Łukasik

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
Krystyna Jędrzejczyk
Jerzy Wątor
Ewa Helbin – Czyżowska
Grzegorz Bylica Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Dominika Gala
Stanisława Szumiec Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
Kazimiera Włodarska – Janik
Joanna Malinowska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu
Krakowskiego w Krakowie
Danuta Orman Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skawinie