joomla templates top joomla templates template joomla

Powstaje nowa strategia rozwoju powiatu

powiat.krakow.pl włącz . Opublikowano w Kraków powiatowe

altPowiat Krakowski rozpoczął prace nad strategią rozwoju na lata 2014-2020. We wtorek, 18 września br. odbyła się pierwsza sesja i warsztat strategiczny. W pracach prowadzonych przez Wydział Programów i Projektów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji udział wzięli m.in. członkowie Rady i Zarządu Powiatu Krakowskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek powiatowych, przedstawiciele Województwa Małopolskiego, miasta Krakowa, służb i inspekcji. Sesję strategiczną otworzył Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, który podziękował uczestnikom za obecność oraz prosił o twórczą i wytężoną pracę nad dokumentem, który będzie miał decydujący wpływ na rozwój powiatu krakowskiego w kolejnych latach.

Starosta Krzyworzeka powiedział, że finalny dokument powinien być kompromisem pomiędzy marzeniami, a rzeczywistymi możliwościami, w którym zaplanowane działania będą w pragmatyczny sposób zakwalifikowane jako możliwe do realizacji. Pierwsza część sesji poświęcona została analizie strategicznej powiatu krakowskiego, a diagnozę przedstawili pracownicy MISTiA, którzy skupili się na głównych wnioskach. Na ich podstawie odbyła się dyskusja dotycząca potencjalnych obszarów rozwojowych Powiatu Krakowskiego. Mówiono przede wszystkim o potencjale gospodarczym i turystycznym, dostępności komunikacyjnej, kapitale ludzkim i jakości życia. Jako mocne strony powiatu wskazano m.in. stale rosnącą liczbę mieszkańców, spory potencjał gospodarczy, lotnisko, Ojcowski Park Narodowy, rozwijającą się baza sportowa i walory rekreacyjne. Wymieniano również mankamenty, jakimi są niewielka przepustowość dróg, ograniczona sieć połączeń drogowych pomiędzy gminami, a także znikoma baza noclegowa i gastronomiczna.

W drugiej części uczestnicy sesji strategicznej podzieleni zostali na pięć zespołów roboczych, w których przeprowadzali analizę SWOT Powiatu Krakowskiego w siedmiu obszarach odpowiadających Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020, tj. Gospodarka wiedzy i aktywności; Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego; Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej; Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony; Rozwój miast i terenów wiejskich; Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne; Zarządzanie rozwojem województwa. I sesję zakończyło przedstawienie efektów prac poszczególnych grup. Kolejnym etapem prac nad strategią będzie druga sesja, która zaplanowana została na 10 października br.

Aktualizacja Strategii Powiatu Krakowskiego jest częścią projektu pod nazwą. „Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji – małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.