joomla templates top joomla templates template joomla

Spotkanie z burmistrzami i wójtami

powiat.krakow.pl włącz . Opublikowano w Kraków powiatowe

altWe wtorek, 25 września br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Krakowie z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu krakowskiego. Wzięli w min udział m.in. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Krzysztof Karczewski, wicestarosta Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, sekretarz Mirosław Golanko oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek powiatowych. Po przywitaniu uczestników spotkania starosta Józef Krzyworzeka przekazał głos Dorocie Niemiec, dyrektorowi Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, która poinformowała burmistrzów i wójtów o możliwości opracowania programu specjalnego dotyczącego gospodarowania odpadami w gminach. Dyrektor Niemiec mówiła o szansie dla władz gmin na znalezienie subsydiowanych pracowników, którzy wykonywaliby nowe zadania. Przedstawiciele gmin wraz UPPK ustalili, że będą w najbliższych tygodniach ponownie rozmawiać o realizacji ewentualnego projektu.

Kolejnym tematem poruszonym w trakcie spotkania była organizacja Powiatowego Systemu Doradztwa Metodycznego, którą przedstawił Zbigniew Podolski, dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. System doskonalenia nauczycieli na wpływać na efektywność pracy szkół i placówek oświatowych, odpowiadać na rzeczywiste potrzeby, wspomagając w sposób kompleksowy i długofalowy. W ramach programu mają powstać m.in. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych, które pod opieką koordynatora i przy udziale zewnętrznych ekspertów będą umożliwiać dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, poszukiwanie nowych rozwiązań.

O zagadnieniach związanych z współfinansowaniem pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a przebywających w pieczy zastępczej – tj. rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych poinformowała Agnieszka Biela, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Piotr Zymon, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie przedstawił stan prac w ramach rządowego programu „Górna Wisła” oraz informację o pozyskanych środkach.

Ostatnia prezentacja, przygotowana przez Soltanę Wilkosz z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, dotyczyła realizacji usług opiekuńczych przez PCK i możliwości nawiązania współpracy. Spotkanie zakończył punkt wolne wnioski, w trakcie którego przedstawiciele gmin i członkowie Zarządu Powiatu rozmawiali o bieżących sprawach, m.in. realizacji inwestycji drogowych.