joomla templates top joomla templates template joomla

Wręczono stypendia

powiat.krakow.pl włącz . Opublikowano w Kraków powiatowe

altWręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów
W poniedziałek, 1 października br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Krakowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu. Otrzymali je uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Krakowski. Starosta krakowski Józef Krzyworzeka witając wyróżnionych uczniów i ich opieków pogratulował młodzieży wspaniałych osiągnięć, które bardzo cieszą i jednocześnie potwierdzają, że szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu krakowskiego to dobry wybór. Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło podkreślił, że to nauka, a nie same stypendia, są doskonałą inwestycja w siebie i zaznaczył, że ta uroczystość powinna być motywacją dla innych, by starali się osiągać podobne wyniki. Komisja Stypendialna, pod przewodnictwem Urszuli Stochel, wicestarosty powiatu krakowskiego, przyznała na rok szkolny 2012/2013 Stypendium Starosty Krakowskiego siedemdziesięciu sześciu uczniom, a Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu trzem.

Stypendium Starosty Krakowskiego przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i ukończyli pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Aby otrzymać stypendium musieli uzyskać na świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej na poziomie: 5,0 w liceach ogólnokształcących, 4,8 w liceach profilowanych i technikach, 4,3 w zasadniczych szkołach zawodowych. Stypendia Starosty Krakowskiego w wysokości 150 zł. miesięcznie przyznawane są na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, a dla uczniów klasy programowo najwyższej przyznane na okres od września do końca kwietnia. „Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu” w wysokości 350 zł. przyznawane jest natomiast jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego, a otrzymać je mogą uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali na świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz są laureatami I – III miejsca konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub mają inne wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym.

Pamiątkowe dyplomy stypendystom wręczali starosta Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło. W uroczystości udział wzięli także m.in. Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz dyrektorzy i nauczyciele wyróżnionych uczniów.

Stypendyści Przewodniczącego Rady Powiatu
Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach: Weronika Zwolińska, Konrad Klocek, Filip Cholewa.
Stypendyści Starosty Krakowskiego
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale: Marika Krzemień, Monika Krystera, Dominika Świerk, Beata Boroń.
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach: Faustyna Chechelska, Filip Cholewa, Weronika Dura, Konrad Klocek, Anna Kłeczek.
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie: Michał Lasek, Sylwia Kłyś, Dorota Cora, Michalina Groblicka, Alicja Gałązka, Ewelina Grzywa, Agata Staniek, Anna Wróbel, Monika Boroń, Aneta Baliga, Justyna Bogoń.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie: Ewelina Baran, Krzysztof Barcik, Katarzyna Dziuba, Gabriela Guguła, Katarzyna Kania, Barbara Klimczyk, Magdalena Kubas, Natalia Madej, Natalia Mazurkiewicz, Łukasz Meus, Łukasz Ożóg, Jakub Pałac, Magdalena Woźniczka, Katarzyna Urant, Mateusz Baran, Sabina Boroń, Barbara Bruzda, Joanna Halama, Klaudia Królik, Dorota Kucharczyk, Anna Nowakowska, Dominika Sekuła, Joanna Szklarska, Łukasz Szklarski, Marta Zapałowicz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach: Magdalena Dujka, Anna Jankowska, Justyna Mazur, Kasjana Majcherczyk, Monika Piechota, Bernadetta Piwowarczyk, Kaja Ślusarczyk, Mateusz Nocula, Paulina Piecuch, Łukasz Sokół, Konrad Zając, Mateusz Żbik.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie: Patrycja Wieczorek, Paulina Mlostek, Katarzyna Jakubek, Paulina Kubarek, Gabriela Ściubak, Daniel Kocoł, Alicja Bylica, Agnieszka Gawęda, Beata Mrowiec.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie: Sara Piekarz, Iwona Zębala, Paulina Tarko, Ewelina Seweryn, Norbert Tarnowski, Karolina Nowakowska, Ewelina Jurkowska, Paweł Pieszczek, Maciej Polak, Tomasz Siwek.